Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997245

ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πρόεδρος.
2. Δημήτριος Βύνιος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Αντιπρόεδρος.
3. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής.
4. Γεώργιος Πατρινός, Καθηγητής Τμήματος Φαρμακευτικής.
5. Αικατερίνη Δερμών, Καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας.
6. Αγλαΐα Λιούρδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
7. Βασιλική Μολλάκη, επιστημονική συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καρολίνα Ακινόσογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήματος Ιατρικής.
2. Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής.
3. Γεώργιος Καγκάδης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής.
4. Δημήτριος Βλαστός, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
5. Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
6. Ιωάννης Ντούβας, Νομικός Επιστήμων.
7. Αντώνιος Σταματάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής (μέχρι 14.09.2021) και μπορεί να ανανεωθεί μια (1) μόνο φορά. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Καθηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

taraviras@med.upatras.gr

ΒΥΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

vynios@upatras.gr | vynios@chemistry.upatras.gr

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

panos.alexopoulos@upatras.gr

ΔΕΡΜΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Καθηγήτρια

Τμήμα Βιολογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

dermon@upatras.gr

ΛΙΟΥΡΔΗ ΑΓΛΑΪΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Νομικής

Εθνικό Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καθηγητής

Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

gpatrinos@upatras.gr

ΜΟΛΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επιστημονική Συνεργάτις

Εμπειρογνώμονας Ηθικής & Δεοντολογίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

v.mollaki@bioethics.gr

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην προσχολική Ηλικία

Πανεπιστήμιο Πατρών

earvanitis@upatras.gr

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Καθηγητής

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

kassima@upatras.gr

ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Καθηγητής

Τμήμα Ιατρικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

avanta@upatras.gr | avantar@med.upatras.gr

ΒΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Πανεπιστήμιο Πατρών

dvlastos@upatras.gr

ΝΤΟΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Νομικός Επιστήμων

ΣΤΑΜΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

astam@nurs.uoa.gr