Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997245

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΗΔΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών) Καρ. Ακινόσογλου – Πρόεδρος
2 Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών) Δ. Βύνιος – Αντιπρόεδρος
3 Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών) Π. Αλεξόπουλος
4 Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών) Γ. Πατρινός
5 Τακτικό μέλος (Εσωτ. Παν. Πατρών) Αικ. Δερμών
6 Τακτικό μέλος (Εξωτ. Παν. Πατρών) Ι. Ντούβας
7 Τακτικό μέλος (Εξωτ. Παν. Πατρών) Πρόσκληση Εκδηλ. Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ