Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997245

Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σκοπό να παρέχει σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στα Α.Ε.Ι. Οι Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχουν αν ένα ερευνητικό έργο διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Η πλατφόρμα της επιτροπής, η οποία έρχεται να διευκολύνει και να επιταχύνει την διαδικασία αξιολόγησης, βρίσκεται στην διεύθυνση ehde.upatras.gr και η λειτουργικότητά της περιγράφεται κολούθως:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ:

1. Δημιουργία λογαριασμού στην πλαρφόρμα με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό ο οποίος επαληθεύεται με verification link

2. Επιλογή κατηγορίας υποβολής μέσω μενού “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” (Πρόγραμμα Ερευνητικής Δραστηριότητας / Διδακτική Πρακτικών Ασκήσεων)

3. Συμπλήρωση αναδυόμενης φόρμας με όλα τα απαιτούμενα πεδία και την επισύναψη των επιθυμητών αρχείων

4. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απαντήσει “ΝΑΙ” στην ερώτηση της φόρμας “Έχετε απαντήσει αρνητικά σε ΌΛΕΣ τις ερωτήσεις βιοηθικής τους γενικού ερωτηματολογίου;”, λαμβάνει αυτόματη ενημέρωση μέσω email σύμφωνα με την οποία η αίτησή του εγκρίνεται (APPOVED), δεν χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης από την επιτροπή της Ε.Η.Δ.Ε. και η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς καμία ενέργεια από τον αξιολογητή.

5. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα λάβει μέσω πλατφόρμας email από την Ε.Η.Δ.Ε., το οποίο θα τον ενημερώνει για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της υποβολής του.

6. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει μέσω πλατφόρμας email από την Ε.Η.Δ.Ε. το οποίο θα τον ενημερώνει σχετικά με την ΕΓΚΡΙΣΗ ή την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της αίτησής του, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

 


 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ

Στην περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί, ο επιστημονικός υπεύθυνος καλείται να μελετήσει τις παρατηρήσεις της επιτροπής και μέσω της επιλογής “MY APPLICATIONS”, να ανοίξει την φόρμα της εν λόγω αίτησης (VIEW APPLICATION) και να μεταφορτώσει στο τελευταίο πεδίο τον συμπιεσμένο .ZIP φάκελο με τα ζητούμενα αρχεία. Στην συνέχεια η επιτροπή θα τον ενημερώσει σχετικά με την ΕΓΚΡΙΣΗ ή την ΑΠΟΡΡΙΨΗ της νέας αίτησής του προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου ή να επαναλάβει την διαδικασία επανυποβολής όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω.

 


 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:

1. Σύνδεση στην πλατφόρμα με τα στοιχεία εισόδου τους.

2. Μετάβαση στο μενού “APPLICATIONS” το οποίο εμφανίζεται κατόπιν σύνδεσης και παρουσιάζονται οι υποβολές των ενδιαφερομένων και η κατάστασή τους όσον αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης (PENDING, APPROVED, REJECTED, REVIEWING)

– Όταν υποβάλλεται μια αίτηση, αν ο υποψήφιος έχει απαντήσει (ΟΧΙ) σε όλες τις Ερωτήσεις του Γενικού ερωτηματολογίου  παίρνει αυτοματοποιημένο email από την πλατφόρμα που τον ενημερώνει ότι η αίτησή του δεν χρήζει αξιολόγησης, η κατάστασή της μετατρέπεται αυτομάτως σε (APPROVED) και η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς καμία περαιτέρω συμμετοχή του αξιολογητή.

– Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται σε κατάσταση (PENDING).

– Μόλις ενημερωθεί για την υποβολή ο αξιολογητής, στέλνει μέσω της πλατφόρμας αυτοματοποιημένο email που ενημερώνει τον υποψήφιο για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και η κατάσταση της αίτησης μετρατρέπεται αυτομάτως σε (REVIEWING).

– Αν χρειαστεί επανυποβολή στοιχείων, ο αξιολογητής στέλνει αντίστοιχο αυτοματοποιημένο email μεσω της  πλατφόρμας (η κατάσταση της αίτησης αλλάζει αυτόματα σε (REJECTED) και μόλις ο υποψήφιος τροποποιήσει τα στοιχεία του εμφανίζεται ειδική σήμανση * δίπλα στην αίτηση ώστε να ειδοποιείται σχετικά ο αξιολογητής.

– Σε τελική φάση ο αξιολογητής στέλνει αυτοματοποιημένο email μέσω πλατφόρμας που ενημερώνει τον ΕΥ για την έγγριση της πρότασής του και η κατάσταση της υποβολής μετατρέπεται σε (APPROVED).

3. Μέσω της στήλης “ACTIONS” οι αξιολογητές δύνανται να προβάλλουν και να μελετήσουν τις καταχωρήσεις των υπευθύνων ή να αποστείλουν άμεσα email προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με την ΕΓΚΡΙΣΗ, την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ή την απαιτούμενη αποστολή ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης χρησιμοποιώντας τα πρότυπα κείμενα προς διευκόλυνσή τους όπως αναφέρεται ανωτέρω.

ΚΑΜΙΑ ενέργεια εκτός πλατφόρμας δεν απαιτείται από τον αξιολογητή ο οποίος έχει την δυνατότητα να βλέπει σε αυτήν ακόμα και το ιστορικό των emails που έχουν αποσταλεί μέσω της πλατφόρμας , χωρισμένα ανα αίτηση, μέχρι την τελική έγκριση ώστε να έχει πλήρη και άμεση εικόνα.