Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997841

admin

Διδακτική πρακτικών ασκήσεων

Hyatt Regency Phoenix, North 2nd Street, Phoenix, AZ, United States
San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County , California California California California , United States United States United States United States
$8,000 - $10,000 Expires in 7 μήνες

JOB DETAIL

 

1. Πρόγραμμα Προστασίας ΔεδομένωνΟ μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της αιτήσεως, είναι δύο εβδομάδες.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή διδακτικής πρακτικών ασκήσεων,

β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και

γ) την κατάθεση του πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της πρόταση για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν από τη μελέτη. Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού ερωτηματολογίου.

Η επιτροπή δύνανται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλόμενου πρωτοκόλλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αρχεία:

ΣυνημμένοΜέγεθος
 Ειδικό Ερωτηματολόγιο845.82 KB
 Γενικό ερωτηματολόγιο Διδακτικής Πρακτικών591.09 KB
 Γενικό Ερωτηματολόγιο προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας495.42 KB
 Κανονισμός385.46 KB
 Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας547.79 KB
 Ειδικό Ερωτηματολόγιο (Doc)61.69 KB
 Γενικό ερωτηματολόγιο Διδακτικής Πρακτικών (Doc)47.94 KB
 Γενικό Ερωτηματολόγιο προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας (Doc)49.96 KB
San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County , California California California California , United States United States United States United States

location