Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997245

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής

UNESCO Bioethics

WHO Bioethics

The European Group on Ethics in Science and New Technologies

Council of Europe Bioethics

Data Protection

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Oviedo Convention

2. Biomedical Research Protocol (Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research)

3. Cloning Human Beings

4. Genetics Tests Protocol

5. Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin

 

ΓΕΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

6. Οικουμενική διακήρυξη της UNESCO για τη Βιοηθική και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights)

7. Σύμβαση του Οβιέδο στην Ελληνική Νομοθεσία

8. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

9. Εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές µμελέτες φαρμάκων προοριζόμενων για τον άνθρωπο Υπουργική απόφαση ΔΥΓ/89292 (ΦΕΚ Β΄ 1973/31.12.2003)

10. Κοινοτική οδηγία 2005/28

11. Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/79602

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (κωδικοποιημένος)

 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

12 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Νόμος 3418/2005)

13 Δικαιώματα των ασθενών και ειδικότερα των νοσοκομειακών ασθενών (άρθρο 47 του νόμου 2071/1992)

 

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ

14 Προεδρικό Διάταγμα 56 2013 για την προστασία των ζωων