Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Κτίριο Α (+30) 2610 997245

admin

Πρόγραμμα Ερευνητικής Δραστηριότητας

Hyatt Regency Phoenix, North 2nd Street, Phoenix, AZ, United States
San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County , California California California California , United States United States United States United States
$8,000 - $10,000 Expires in 8 έτη

JOB DETAIL

Έγκριση ερευνητικών πρωτοκόλλων πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών/διδακτορικών διατριβών και λοιπών μη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών πρωτοκόλλων από την Ε.Η.Δ.Ε. Παν. Πατρών
Η έγκριση των ερευνητικών πρωτοκόλλων πτυχιακών/διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών από την Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, παραμένει προαιρετική – καθώς επίσης προαιρετική παραμένει η έγκριση των λοιπών μη χρηματοδοτούμενων ερευνητικών πρωτοκόλλων/έργων, (Νόμος 4957 / 2022, άρθρο 279, παράγραφος 2, στοιχείο β).  

 

 


Επικοινωνήστε με την/τον DPO του Παν. ΠατρώνΟ μέσος χρόνος γνωμοδότησης της επιτροπής, από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της αιτήσεως, είναι δύο εβδομάδες.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

α) τη συμπλήρωση του γενικού ερωτηματολογίου προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας ή διδακτικής πρακτικών ασκήσεων,

β) τη συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένη αναφορά στις σελίδες του Ερευνητικού πρωτοκόλλου, και

γ) την κατάθεση του πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της πρόταση για το σκεπτικό και τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να προκύπτουν από τη μελέτη. Οδηγίες για το περιεχόμενο του ερευνητικού πρωτοκόλλου παρέχονται στο παράρτημα Γ του ειδικού ερωτηματολογίου.

Η επιτροπή δύνανται να ζητήσει διευκρινήσεις είτε διορθώσεις του υποβαλλόμενου πρωτοκόλλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης της πρότασης χορηγείται βεβαίωση από την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αρχεία:

Συνημμένο Μέγεθος
 Ειδικό Ερωτηματολόγιο 845.82 KB
 Γενικό ερωτηματολόγιο Διδακτικής Πρακτικών 591.09 KB
 Γενικό Ερωτηματολόγιο προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας 495.42 KB
 Κανονισμός 385.46 KB
 Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας 547.79 KB
 Ειδικό Ερωτηματολόγιο (Doc) 61.69 KB
 Γενικό ερωτηματολόγιο Διδακτικής Πρακτικών (Doc) 47.94 KB
 Γενικό Ερωτηματολόγιο προγράμματος ερευνητικής δραστηριότητας (Doc) 49.96 KB
San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County San Bernardino County , California California California California , United States United States United States United States

location